top of page

Jak si hrát se zvukem klasického zpěvu

Top of page

Tento praktický a zajímavý workshop je zaměřený na klasický zpěv a pomůže vám s jeho různými podobami, ať už jde o ranou hudbu, písně nebo operu.

Budeme pracovat s přístupem Estill Voice Training (EVT). EVT je revoluční přístup k práci s hlasem, který klasicky školeným zpěvákům nabízí řadu konkrétních možností, jak pracovat vědomě s hlasem a jeho barvou a jak hlas celý život dobře ovládat.

 

Workshop vede profesionální operní zpěvák a pedagog Stefan Holmström. Najdete tu bezpečný prostor na experimentování a na to, abyste se něco nového naučili. Stefan má mnoho zkušeností s vystupováním s velmi různorodým klasickým repertoárem, poradí tedy velmi prakticky jak se zvukem hlasu, tak s frázováním a hereckým výrazem.

 

Kurs obsahuje i přehled Estill Voice Modelu, podíváme se na různé části hlasového ústrojí, které hrají významnou roli v klasickém zpěvu. To vám umožní lépe pochopit, jak hlas vlastně funguje a můžete si s klasickým zpěvem začít trochu hrát. 

Kurs bude probíhat v angličtině, s konsekutivním tlumočením do češtiny.  

Kdy?

V sobotu  17. září 2022

10:00 - 17:45 (s hodinovou pauzou na oběd)

Kde?

Octárna Holešovice, Argentinská 24

Cena

Aktivní účastníci

 

Diváci - pozorovatelé

Jak se přihlásit

Aktivní účastníci 

Osm aktivních účastníků se naučí ukázky z klasického repertoáru, které budeme celý den používat, abychom si procvičili to, o čem si budeme povídat. Také zazpívají každý skladbu podle svého výběru a na této skladbě budou se Stefanem pracovat individuálně. Na workshopu bude jako korepetitor vynikající klavírista Ondřej Kabrna, který hraje jak jazz, tak klasiku a aktivní účastníky doprovodí během masterclass. 

 

Diváci - pozorovatelé

Až patnáct “diváků” se naučí úryvky z klasického repertoáru a budou se účastnit skupinových cvičení během celého dne. Budou sledovat aktivní účastníky a učit se ze zpětné vazby, kterou jim bude Stefan poskytovat během celého dne i během masterclass. 

 

Ukázky, se kterými budeme pracovat, bude možné zpívat v jakékoli tónině, která vám bude pohodlná. Noty dostanete e-mailem po přihlášení. 

Jde o tyto skladby: 

 

Raná hudba

 • Monteverdi, Sì dolce è’l tormento (1. sloka)

 • Purcell, Sweeter than roses (prvních 16 taktů)

Písně 

 • Brahms, Feldeinsamkeit (prvních 8 taktů)

 • Fauré, Chanson D’Amour (prvních 29 taktů)

 

Opera

 • Puccini, Turandot, Nessun Dorma (prvních 17 taktů)

Témata, kterých se dotkneme 

 • Jak funguje hlas - pomůže nám s tím Estill Model. 

 • Chiaroscuro v rané hudbě, písních, a opeře (squillo)

 • Jak překonat  přechodové tóny - passaggio

 • Pohrajeme si s dechem a oporou.

 • Přirozené a jednoduché frázování pomocí metody 123

 • Jak pracovat s vibratem 

 • Co s jazykem a rty pro jasnou dikci v angličtině, němčině, francouzštině a italštině

 • Co s ozdobami - trylky a rychlé běhy 

 • Spolupráce s klavíristou a s orchestrem 

 • Jak přejít z klasického zpěvu do popu a naopak

 • Práce s hereckým výrazem v rané hudbě, písni a v opeře 

 • Jak s předvedenými postupy pracovat dál 

Kdy?

V sobotu  17. září 2022

10:00 - 17:45 (s hodinovou pauzou na oběd)

 

Kde? 

Octárna Holešovice, Argentinská 24

Pro koho? 

Pro klasické zpěváky, studenty klasického zpěvu, dirigenty, učitele zpěvu. Kohokoli, kdo by se chtěl něco o klasickém zpěvu dozvědět a experimentovat s ním.

Průběh kursu

9.45: příchod na místo 

 

10.00 - 11.30: přehled Estill modelu se zaměřením na klasický zpěv část 1

 

 • Jasný a čistý tón, passaggio, vibrato

 • Chiaroscuro v klasickém zpěvu  

 • Chiaroscuro v rané hudbě, písních a v opeře

 

11.30 -11.50: pauza na kávu

 

11.50 - 13.30: přehled Estill modelu se zaměřením na klasický zpěv část 2

 

 • Opora a dech

 • Práce s pianissimem a fortissimem 

 • Dikce a frázování 

 • Trylky a běhy

 

13.30 - 14.30: pauza na oběd

 

14.30 - 15.00: práce s hereckým výrazem v rané hudbě, písni a v opeře

15.00 - 16.00: masterclass

16.00 - 16.15: pauza na kávu 

16.15 - 17.45: masterclass

17.45: konec kursu 

Cena

Aktivní účastníci

 

Diváci - pozorovatelé

Lektor

Stefan Holmström, MFA a Estill Master Trainer (EMT),  je profesionální operní pěvec a hlasový pedagog. Studoval na Hudební akademii v Malmõ a na Guildhall School of Music and Drama in London, studoval například u Birgit Nilsson, Toma Krause, Sira Thomase Allena, Rudolfa Piernaye a Paula Farringtona.

 

Zpíval řadu basbarytonových rolí v Glyndebourne, Grange Park Opeře, Opeře Holland Park a působil v company muzikálu Fantom Opery v Her Majesty's Theatre (West End, Londýn) a tak může nabídnout opravdu odborné vedení zpěvákům i mluvčím. Vyučuje v britském Brightonu. 

 

Tlumočnice

Kurs tlumočí Mgr. Alena Dobrovolná, EMT-C. Alena vystudovala anglistiku, amerikanistiku a dánštinu na FF UK v Praze a má mnoho let zkušeností s tlumočením v oblasti vokologie, foniatrie a pěveckých technik jak na odborných konferencích, tak na různých kursech - mnohé z nich sama pořádá. Estill Voice Training studuje od roku 2018 u různých lektorů a certifikuje se na stupeň Estill Master Trainer, aby systém mohla samostatně vyučovat. 

 

O Estill Voice Training

Estill Voice Training (EVT) je systém práce s hlasem, založený na důkazech a na vědeckém výzkumu americké badatelky v oblasti hlasu a zároveň operní pěvkyně Jo Estill a jejích následovníků. Systém Jo  veřejně představila jako Voice Craft v roce 1986. Tento způsob práce s hlasem  vám nabídne efektivní nástroje ke zlepšení pěveckých dovedností, aby se vám lépe pracovalo například s emocemi. K tomu, abyste si uvědomili různé části hlasového ústrojí (ústa, jazyk a nos) a hrtanu se využívají běžné, každodenní zvuky S těmi se dále pracuje, abyste spolehlivě dosáhli toho, co s hlasem chcete udělat. 

 

Zpěvákům I mluvčím dává možnost využít potenciál hlasu opravdu naplno  tedy zvládnout dobře přechodové tóny a odstranit hlasové zlomy, zabývá se tím, jak ovládnout dynamiku a vibrato, řeší rozšiřování rozsahu, pomáhá s výslovností, dikcí, rezonancí a dalšími tématy. Jde o vědecký přístup s důrazem na nácvik práce s jednotlivými součástmi hlasového ústrojí nezávisle na sobě, aby měl člověk opravdovou uměleckou svobodu.

Jak se přihlásit

Otázky

Pokud potřebujete jakékoli další informace, kontaktujte Alenu: alena.dobrovolna@gmail.com.

Register
bottom of page